O nás...
Kontaktné údaje:
Celý názov klubu: ŠK FLIPPER Brezno, o. z.
Športová skratka: FLIBR
Právna forma: 701 - občianske združenie, registrácia MV č. spisu VVS/1-900/90-1201
Adresa: Lúčky 4683/14A, 977 01 Brezno
IČO: 35678135
DIČ: 2020992105
Číslo bežného bankového spojenia: IBAN formát: SK34 1100 0000 0026 2505 4729
Číslo bankového spojenia na príjmy z verejných zdrojov: IBAN formát: SK54 0900 0000 0051 2653 0317
Prezident združenia: Ľubica Bacúšanová Vičanová, 0908 969015
Zakladujúci člen združenia: Ľubica Bacúšanová Vičanová, 0908 969015
Zakladujúci člen združenia: Michal Kán
E-mail: skflipperbrezno@gmail.com
Stanovy združenia: klikni na stiahnutie

 


 

 

 

 

 

Breznianski športovci v 20. storočí - Plávanie      autor: Michal Miklovič

V septembri 1974 sa v krytej plavárni na Mazorníkove schádza prvá partia plavcov pod vedením S. Šebesta, V. Libiča, L. Furdíkovej, H. Janečkovej, aby otvorili úspešnú cestu breznianskych plavcov, ktorí svojimi výsledkami úspešne reprezentovali mesto a samozrejme TJ Mostáren Brezno. Plávanie je jedno z najzdravšich, ale aj najťažších športových odvetví. Niekto sa ho bojí, druhý ho ako tak ovláda a tretí v ňom súťaží. Práve o súťažnom organizovanom plávani v našom meste si v tomto članku pripomenieme úspechy plavcov od TJ Mostáreň Brezno, PK Sunik Flipper Brezno až po súčasný ŽP Šport, a.s., Podbrezová PK Flipper. Plavci dosiahli a aj v súčasnosti dosahujú také výsledky, že jednoznačne patria medzi najúspešnejšie športové odvetvie v našom meste.

Prví priekopníci plaveckého športu I. Stolár, B. Kán, J. Šebest, K. Janecká, B. Skaloš, P. Pôbiš, M. a V Zúdelovci, M. Miklovič, E. Petrová, D. Furdíková, L. Vičanová, L. Sabaková, Z. Surový, E. Surová, R. Furdík... a iní začali písat kapitolu plávania v našom regione. Začiatky ako každé boli náročné tým, ze tréneri a plavci si museli čím skôr osvojiť základy trénovania a techniku všetkých plaveckých spôsobov. Veľká zanietenosť všetkých mala za následok, že začiatkom roka 1975 sa v bazéne pravidelne stretáva 30 - 40 plavcov, ktorí svojim prístupom chcú napredovať vo svojom športe. V septembri 1975 sa uskutočnili prvé majstrovstvá mesta Brezna a v živote mladého plaveckého oddielu dochádza k výraznej zmene. Začína sa trénovať každý deň v týždni, a to dvojfázovo, plus tréning v sobotu. Sedemnásť hodín tréningu za týždeň má za následok rapídne zlepšenie každého plavca. Organizujú sa základné plavecké kurzy, z ktorých vyšlo veľa plavcov, tí sa po čase úspešne zapájali do tréningového procesu. Plavecký oddiel TJ Mostáreň Brezno sa začína zúčastnovať na plaveckých pretekoch organizovaných na Slovensku. Treba spomenúť aj rodičov detí: M. Pôbiš, J. Petro, E. Furdík, M. Surový, M. Vičan, M. Miklovič, J. Fábry, J. Dunajský, J. Skaloš a mnohí iní, ktorí nezištne pomáhali plavcom buď pri organizovaní pretekov alebo svojimi autami zabezpečili dopravu na prvé preteky.

Prvé medailové umiestnenia nedali na seba dlho čakať. B. Skaloš, P. Pôbiš, L. Sabaková a E. Pôbišová, to sú plavci, ktorí z majstrovstiev Slovenska doniesli medailu. Výraznou osobnosťou sa v tomto čase stáva Boris Skaloš, ktorý z majstrovstiev nosí medaily ako na bežiacom páse. Dostáva sa aj do siršej nominácie na LOH 1980 v Moskve. Postupom času sa k týmto plavcom pridávajú mnohí iní, ako R. Fábryová, M. Furdíkova, E. Giertlová, J. Javorčík. Aj vekovo starší plavci sa pravidelne kvalifikujú na majstrovstvá Slovenska - M. Lukáč, E. Petrová, M. Miklovič, I. Stolár, B. Kán. V roku 1978 breznianski plavci postúpili do I. SNL družstiev a Brezno sa tým zaradilo medzi také bašty plávania, ako sú Žilina, Trnava, Piešťany, Nitra, Bratislava, Košice, Bojnice... Veľkú popularitu medzi plaveckými oddielmi si získali plavecké preteky o Pohár riaditeľa MB, ktorého prvý ročník sa uskutočnil v roku 1976. Plavecký oddiel pokračuje v organizovaní základných plaveckých kurzov. Organizuje preteky medzi základnými a strednými školami v Brezne. Vzniká mostárenská plavecká liga, ktorá pritiahla k plaveckému súpereniu vyše dvesto zamestnancov Mostárne Brezno. V roku 1986 sa mesto Brezno zúčastňuje na štafete 1000x100 m a časom 27,5 hodiny obsadilo popredné miesto medzi mestami od 15 000 do 25 000 obyvateľov.

To je len niekoľko športových akcií, na ktorých sa podieľal PO TJ Mostáreň Brezno. Vyrastá nová generácia plavcov M. Libič, Ľ. Dej, M. Bobák, J. Kúkol, P. Votroubek, V. Slivková a mnohí ďalší, ktorých už nečaká ružová budúcnosť. Vianoce 1994 - zatvorenie krytej plavárne ukončuje ich športovú kariéru a trénerom V. Libičovi a L. Furdíkovej, J. Šebestovi ich dlhoročnú prácu a zanietenosť v plaveckom oddiele TJ Mostáreň Brezno. Končí sa aj práca predsedu PO S. Šebestu, ktorý bol prvým a jediným predsedom PO.

Vo februári 1997 vzniká PK Flipper Sunik Brezno. Bývalí plavci Z. Surový, Ľ. Vičanová a T. Mareková zakladajú samostatný PK po znovuzatvorení krytej plavárne s cieľom nadviazať na úspešnú históriu plávania v Brezne. Kolektív trénerov M. Lukáč, I. Lalík, E. Siládyová, Ľ. Dej a M. Miklovič obnovujú tréningovú činnosť v plávani. O plávanie je v Brezne záujem, lebo PK má dnes vyše sedemdesiat členov. Tréningy a príprava prebiehajú na plavárni v pondelok, stredu, piatok a v sobotu vždy po dve hodiny.

Od roku 1998 sa plavci pravidelne zúčastňujú na pretekoch krajskej oblastnej a slovenskej úrovne. Už v prvom súťažnom roku dokázala L. Škrovinová vybojovať zlatú a bronzovú medailu z majstrovstiev Slovenskej republiky. V roku 1999 sa PK Flipper Sunik Brezno začleňuje medzi športové kluby sústredene do ŽP Šport, a.s., Podbrezová. A práve táto sezóna sa stáva najúspešnejšou v krátkej histórii klubu. Plavci v tomto roku získali z majstrovstiev Slovenska dovedna 10 prvých, 8 druhých a 8 tretích miest, čo je veľmi dobrá bilancia. Všetko nasvedčuje tomu, že v breznianskom bazéne vyrastajú talenty. L. Škrovinová, P. Muriňák, M. Vincúrová, J. Frgolec, J. Tobiáš, S. Kaštanová, V. Michelčíková, M. Veselko, Z. Babiaková, J. Fodor, J. Leitnerová, M. Lopejský, L. Ťažká a mnohí daľší sú dobrými nástupcami novej mladej generácie. Samozrejme, že ich čaká ešte veľa trénovania, aby robili dobré meno nášmu plaveckému športu. A v čo máme všetci veriť - snáď, aby neprišli zasa smutné Vianoce.    (Stalo sa :-(  /pozn. webmastera/ )

 

Brezniansky plavecký triptych     autor: Michal Miklovič

Aj takto možno nazvať plaveckú históriu breznianskych plavcov. Keď sa v roku 1974 začala písať história výkonnostného plávania v Brezne, nikto nepredvídal úspechy a tvrdé pády športovcov, ktorí úspešne reprezentovali svoje mesto doma i v zahraničí.

1974 - 1992 TJ Mostáreň Brezno
Pod vedením Vladimíra Libiča, Lýdie Furdíkovej, Stanislava Šebesta a Hildy Janečkovej začína trénovať prvá partia plavcov, z ktorých mnohí dosiahli za krátky čas prvé medaily z majstrovstiev Slovenska. Z mnohých spomeňme Borisa Skaloša, ktorý koncom 70-tych rokov v žiackej kategórii na M-SR dokázal v bazéne ponaháňať aj M. Géryho z Trnavy. Ďalej to bol Jakub Javorčík, ktorý po prvých úspechoch odišiel do Bratislavy, kde úspešne dlhé roky plával za UK Bratislava. Takto by sme mohli spomenúť mnohých iných medailistov z majstrovstiev Slovenska a Československa. V Brezne sa organizovali populárne plavecké preteky "O pohár riaditeľa MB", na ktorých sa radi zúčastňovali aj plavci z PF Slávie B. Bystrice, Dukly B. Bystrica a Slovana Bojnice. Petr Adamec stále drží rekord v breznianskom bazéne na 400 m v. sp. časom 4:01,3 min., s ktorým stále nikto nepohol.
Ďalšie úspechy dosiahli plavci KŠP Pstruh Brezno (plutvové plávanie a rýchlostné potápanie). Elena Petrová, Ľubica, Viliam a Radislav Vičanovci, Marek Káčer, Róbert Furdík, Stanislav Stančík, Michaela Berčíková, Mira Furdíková a mnohí další dosiahli množstvo úspechov na majstrovstvách Slovenska, Československa i v zahraničí. Úspešné výsledky a kvalitnú prácu ukončuje rok 1992, keď dochádza k uzavretiu krytého bazénu na Mazorníku.

1997 - 2001 PK Sunik Flipper Brezno/ PK Flipper ŽP Šport
Po otvorení plavárne sa okolo Zbyňa Surového, Ľubici Vičanovej, Terézie Marekovej začína formovať úspešný kolektív trénerov, ktorí za pomerne krátky čas dosiahli výborné úspechy. Všetko sa začalo klúčovým letným sústredením v Ružinej v lete 1997. Klúčovým preto, lebo sa stmelil výborný kolektív detí a stále sme hľadali kľúce od izieb z hotela.
Na cyklistickej túre pri Mýtnej nás dokonca vyfotili a vyspovedali redaktori Smeru, takže všetky výtlačky v Ružinej a Divíne vykúpili naši plavci. Prvý titul majstra Slovenska vyplávala už v roku 1998 Lucia Škrovinová a postupne sa k nej pridali aj další medailisti z majstrovstiev Slovenska Peter Muriňák, Jaroslav Frgolec (teraz výborný hokejista), Zuzana Babiaková, Peter Marek, Sabina Kaštanová (momentálne trénuje a preteká v Naperville, USA). V roku 1999 sa plavci zaraďujú medzi športy v ŽP Šport a.s. Podbrezová, no krásne úspechy a chvíle končia 21. decembra 2001 o 19.45 hod. ked je posledný raz rozvlnená hladina breznianskeho bazénu.

2004 - 2006 PK Flipper ŽP Šport
Udržovaním plaveckej gramotnosti po bazénoch v okolí Brezna sme mohli začiatkom roku 2005 zahájiť tréningovú v zrekonštruovanom breznianskom bazéne ako klub v ŽP Šport a.s. Trénerský tím sa vytvoril z dlhoročných trénerov, medzi ktorých sa zaradili aj bývalí plavci: Ľubica Vičanová, Michal Miklovič, Radoslav Vičan, Tatiana Štubňová, Danka Vrábliková, Michal Kán, Viliam Vičan. Rukami a hlasivkami trénerov prešlo v tomto období vyše 120 plavcov, z ktorých najúspešnejsí sú niekoľkonásobní účastníci majstrovstiev Slovenska a medzinárodných plaveckých súťaží v Poľsku a Maďarsku - Patrícia Pobožná, Michaela Vrábliková, Peter Muriňák, Denis Baran, Róbert Žiak, Tomáš Lemberka a Ján Fodor. Zároveň sme otvorili triedu olympijských nádejí od 1. ročníka na ZŠ Pionierska 4 a pripravovali sme nastupujúcu generáciu na výkonnostné plávanie. Zorganizovali sme letné kondičné sústredenia na Liptovskej Mare a v Chorvátsku. 15 januára 2007 nám bolo zrušené členstvo v ŽP Šport, nakoľko tam prehodnotili svoju stratégiu podporovaných športov.


2007 - ... ŠK Flipper Brezno
Pokračujeme v činnosti ako občianske združenie ŠK FLIPPER Brezno a našou snahou je včleniť sa medzi kluby podporované mestom Brezno a združené v Mestskom športovom klube. Čo s nami a ako to finačne a personálne utiahneme.... pokračovanie nabudúce:) Ľubica a Michal